Додаток №3

до наказу № 2/70

від 05.04.2019р.

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)

заяв про випадки булінгу (цькування)

в Івано-Франківському НВК «Школа-гімназія №3»

 

1. Учасники освітнього процесу зобов’язані подати письмову заяву керівнику закладу освіти Скиданчуку Д.М. або уповноваженій особі Філіпович Л.І. у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу з метою планування подальших дій з надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

2. Уповноважена особа закладу освіти, заступник директора з виховної роботи Філіпович Л.І., у разі виникнення підозри або отримання заяви щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) проводить зустріч із особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

3. Керівник закладу освіти або уповноважена особа розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.

4. Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу, уповноважена особа та інші зацікавлені особи для прийняття рішення за результатами розслідування збирається інформація про інцидент, відбираються письмові пояснення та вживаються  відповідні заходи реагування.

5. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії в уповноваженої особи.

6. Якщо комісія підтвердила випадок булінгу (цькування) тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальну превенцію) та Службу у справах дітей.

7. Керівник закладу освіти з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти.

8. Керівник закладу освіти забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

9. Практичний психолог Томин М.С. складає план корекційної роботи (за потреби) та, у разі необхідності, перенаправляє до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога).

10. Соціальний педагог Лецин І.І. здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти, сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

11. Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування), вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

 

 

 

Директор НВК «Школа-гімназія №3»                       Д.Скиданчук